Program 2023

Torsdag 20. juli 2023

Telegrafbukta

Daniel Norgren

kl 17.00

The Good the Bad and the Zugly

kl 19.40

AURORA

kl 21.45

Paradisbukta

Takeshi's Cashew

kl 18.35

Bob Vylan

kl 20.45

Little Henrik

Louien

kl 18.35

Cult Member

kl 20.45

Bukta Nach

This Daze

Bastard Bar

kl 23.30

Selvforakt

Hålogaland Teater

kl 23.30

El Caco

Hålogaland Teater

kl 00.15

Great People

Bastard Bar

kl 00.30

Fredag 21. juli 2023

Telegrafbukta

Danko Jones

kl 17.00

brenn.

kl 19.05

Susanne Sundfør

kl 20.50

Rival Sons

kl 22.45

Paradisbukta

Joe & The Shitboys

kl 18.15

Moillrock

kl 20.00

Drug Church

kl 21.55

Little Henrik

Aromatic Ooze

kl 18.15

EYES

kl 20.00

nonne

kl 21.55

Bukta Nach

Elias Jung

Bakrommet - Amtmandens

kl 00.30

Sasinia

Bastard Bar

kl 00.30

Barren Womb

Hålogaland Teater

kl 00.30

White Trash Blues Band

Hålogaland Teater

kl 01.15

Lørdag 22. juli 2023

Telegrafbukta

Bukta for alle / gratis

Vidar Vang & Bandet

kl 12.30

Bukta for alle / gratis

Dig Deeper

kl 13.45

Kristian Kristensen

kl 17.30

shame

kl 19.10

Honningbarna

kl 20.50

Madrugada

kl 22.30

Paradisbukta

Bukta for alle / gratis

Vilda Boját

kl 12.00

Bukta for alle / gratis

Posing Woods

kl 13.15

Signe Marie Rustad

kl 18.20

Bo Milli

kl 20.00

Murder Maids

kl 21.45

Little Henrik

Bukta for alle / gratis

Defusion

kl 12.00

Bukta for alle / gratis

Sofie Johansen

kl 13.15

Barnevænnlig

kl 18.20

TREHOLT

kl 20.00

Rick Grove

kl 21.45

Bukta Nach

Hubro

Hålogaland Teater

kl 00.30

Hammok

Bastard Bar

kl 00.30

Jadudah

Bakrommet - Amtmandens

kl 00.30

Nikkeby Lufthavn

Hålogaland Teater

kl 01.15

Arrangøren gjør oppmerksom på at arrangementet er en festival bestående av ulike enkeltopptredener. Det kan forekomme endringer i festivalprogrammet, herunder endringer i hvilke artister som opptrer under festivalen. Slike endringer kan forekomme tett opp til arrangementsdato og gir ikke rett til tilbakebetaling eller heving av billettkjøpet. Arrangøren skal tilstrebe å håndtere eventuelle endringer på en slik måte at det fremdeles tilbys en fullverdig festivalopplevelse.

Hoved­samarbeidspartnere