Vilkår og kriterier for presseakkreditering

Vilkår og kriterier for presseakkreditering

Dersom du som journalist eller fotograf ønsker å utføre redaksjonelt arbeid på Buktafestivalen, må du først søke om akkreditering.

Når det gjelder akkreditering, prioriterer vi å få en god blanding av seriøse journalister og medier på tvers av sjangre og interesser – ikke å få så mange som mulig til å dekke festivalen.

Presseakkreditering til Buktafestivalen krever at man produserer innhold om festivalen.

Gebyr: Vi tar et akkrediteringsgebyr for presse. Gebyret for et dagspass er 100 NOK per dag og 300 NOK for et festivalpass. Hvorfor er det et gebyr? Buktafestivalen er en ideell stiftelse som ikke har erverv som formål. Gebyret går blant annet til å dekke utgiftene vi har ved å sette opp og drifte presseteltet på området.

Vi legger vekt på disse kriteriene:

  • At mediet fremstår seriøst og profesjonelt.
  • At søknaden beskriver konkrete redaksjonelle mål, fokusområder og målgrupper.
  • At den totale akkrediteringspoolen inneholder et representativt fokus på Buktafestivalens kjerneområder som musikk, frivillighet, kunst, arkitektur, klima, mat, teknologi og innovasjon m.v.
  • At Buktafestivalen ikke fremstår som et 'bakgrunnsteppe' for en aktivitet som i prinsippet kan foregå hvor som helst.
  • At søkeren – dersom akkreditert tidligere år – har sendt oss redaksjonelt innhold som dokumentasjon for dekning av festivalen.
  • At søknaden er mottatt i tide og ikke etter fristen.

Før du søker ber vi deg være oppmerksom på følgende:

  • Ikke alle søkere blir akkreditert. Du bidrar selv til å øke sjansen for akkreditering dersom du tar hensyn til punktene ovenfor.
  • Akkrediteringer tildeles utelukkende med det formål å drive redaksjonell dekning. Det er ikke tillatt uten forutgående skriftlig avtale med Buktafestivalen å bruke Buktafestivalens navn, varemerker og egenskaper til markedsføringsformål. Det er heller ikke tillatt uten forutgående skriftlig avtale med Buktafestivalen å gjennomføre markedsføringstiltak under opphold på Buktafestivalen, herunder gjøre lyd- og bildeopptak for kommersielle formål.
  • Med din akkreditering følger et ansvar for å respektere ledig plass på festivalen. Bevisst eller ubevisst kan festivalgjengere risikere å bli fremstilt på en måte de ikke ønsker. Her er det medias ansvar å respektere denne friheten i enhver dekning, og en godkjent akkreditering er dermed også et samtykke i forhold til dette.

Hoved­samarbeidspartnere