Nytt styre på plass i Bukta

På generalforsamlingen lørdag 25. september ble det valgt inn nytt styre for Buktafestivalen. Martin Skaug har overtatt rollen som styreleder og fire nye medlemmer er satt inn som styre- og vararepresentanter.

Martin Skaug jobber til daglig i Norges Sjømatråd og har en lang og allsidig erfaring fra kulturliv og frivillig arbeid i Tromsø. Skaug er kanskje mest kjent i Buktasammenheng som konferansier på scenen, men har også sittet i Buktastyret det siste året. Han overtar rollen som styreleder etter at Marianne Saus fratrådte som leder for å overta stillingen som festivalsjef.

«Jeg vil først takke de som fram til nå har sittet i styret for deres gode innsats. Det er utrolig gøy å få denne muligheten, og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på den kommende perioden sammen med et svært kompetent styre og organisasjon,» sier ny styreleder Martin Skaug.

Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på den kommende perioden sammen med et svært kompetent styre og organisasjon – Martin Skaug

Bred kompetanse
Med oss på laget har vi også fått Bjørn Morten Litveit Hansen og Therese Lein. Hansen har, forutenom en stor musikalsk interesse særskilt innen rock, en bred styrekompetanse og er utdannet jurist. Han jobber til daglig som advokat/partner i Ulf E. Hansen AS. Lein jobber som markedssjef for Norinnova og har også styreerfaring fra både næring og kultur.

«Det er veldig hyggelig og givende at to kapasiteter som Therese og Bjørn Morten har lyst til å bidra, og jeg synes at den totale sammensetningen av styret gjør oss veldig godt rigget til å gå løs på en enormt spennende periode for Buktafestivalen. Organisasjonen, staben og de frivillige utgjør et bunnsolid fundament, og jeg tror alle som gleder seg til en normal festivalhverdag ser fram til veien videre,» sier Skaug.

Staben inn i styret

Stabsmedlemmene Sandra Aminda Indahl og Rune Milian Derås har takket ja til å sitte som varamedlemmer i styret. Begge to har vært med i staben i mange år og brenner for Bukta. Indahl har sittet i styret tidligere og gjør nå et comeback i så måte. Til daglig jobber hun som prosjektleder og produsent i VICAN, og er også vikarierende festivalsjef for TIFF junior. Derås tar for tiden en master i samfunnsøkonomi på UiT og spesialiserer seg på atferdsøkonomi. Vi er glad for å ha fått dem begge med på laget og ser fram til videre samarbeid.

Avtroppende styreleder og ny festivalsjef, Marianne Saus, er også svært fornøyd med dagens styresammensetning.

«Det er en fin miks i styret nå både med tanke på kompetanse, alder og kjønn, og valgkomiteen har gjort et godt arbeid med å fylle setene. Jeg er glad for at Martin Skaug takket ja til å overta lederrollen, da han har bred kompetanse og vil være en stor ressurs for oss. Det er også bra at vi har fått flere fra staben inn i styret, og jeg ser fram til å jobbe framtidsrettet sammen med Martin og resten av styret fra den andre siden av bordet,» avslutter Saus.

Styresammensetning 2021-2022:

  • Styreleder: Martin Skaug
  • Styremedlem: Kristine Marie Børresen
  • Styremedlem: Sofie Lødding
  • Styremedlem: Sverre Braathen Thyholdt
  • Styremedlem: Bjørn M. Hansen
  • Styremedlem: Therese Lein
  • Varamedlem: Rune Milian Derås
  • Varamedlem: Sandra Aminda Indahl

Hoved­samarbeidspartnere