Betingelser for dugnadslag

Takk for at dere vil registrere dere som dugnadslag til Buktafestivalen 2024!

Ved å registrere dere elektronisk godtar dere avtalens betingelser mellom dere som dugnadslag og Bukta Tromsø Open Air Festival (Buktafestivalen), og begge parter forpliktes til å holde sin del av avtalen. Disse betingelsene er til for å gi både dere som dugnadslag og oss som festival den forutsigbarheten vi trenger, og ved å signere denne avtalen er dere innforstått med kravene som stilles når man jobber på Buktafestivalen. Registreringen vil ikke automatisk gi dere oppdrag som dugnadslag. Bekreftelse på godkjent søknad vil sendes ut så fort vi har startet gjennomgangen av alle registreringer.

Vi prioriterer lag og foreninger med et organisasjonsnummer.

Les gjennom og gjør dere kjent med avtalen. Kontaktperson/skjemautfyller er ansvarlig for at alle som skal jobbe for dugnadslaget leser denne informasjonen:

Ved å signere kontrakten forventer vi at dere:

 • Er 18 år eller eldre.
 • Forplikter dere til å ha en arbeidsleder/kontaktperson til stede på festivalen.
 • Forplikter dere til å møte på vaktene dere og festivalen har blitt enige om.
 • Forplikter dere til å møte på jobb edru og til riktig tidspunkt, iført adgangskort.
 • Har taushetsplikt og skal overlate uttalelser om/med festivalen til administrasjonen av festivalen.
 • Forstår at dere er en representant for festivalen og vil utføre arbeidsoppgavene lojalt og med et smil slik at Buktafestivalens navn eller rykte ikke skades på noen måte.
 • Dersom dugnadslaget får frafall på antall personer etter at avtale er inngått med arrangør, er de selv forpliktet til å finne erstatningspersonell for frafallet.

Buktafestivalen forplikter seg til å levere:

 • Ett varmt måltid per vakt, og diverse brødmat og snacks.
 • Forsikring mens man er på jobb for festivalen.
 • Opplæring i det arbeidet dere er satt til å gjøre.
 • Honorar etter avtale.

Brudd på forpliktelsene sees som avtalebrudd og kan medføre trekk i avtalt honorar, inndragning til retten å være dugnadslag for fremtiden og i særs grove tilfeller av kontraktsbrudd kan forholdet politianmeldes.

I tråd med nye personvernregler samtykker du også til at Bukta kan lagre personopplysninger av deg i henhold til GDPR. Opplysningene vil ikke bli delt med noen tredjepart, og du kan når som helst be festivalen om innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, eller be om at alle eller deler av opplysningene blir slettet. Du aksepterer også at bilder som er tatt av deg på jobb kan benyttes av Buktafestivalen til markedsføring eller presentasjon av eget arrangement.

Oppdatert: 1. mars 2024

Hoved­samarbeidspartnere