Bukta blir en todagers festival

Jubileumsfestivalen 2023 ble gjennomført med stor suksess og ga oss grunnlag for noen justeringer for de neste årene. Med en fersk publikumsundersøkelse og en grundig evaluering er avgjørelsen tatt – vi satser alt på to fantastiske dager i Telegrafbukta i 2024.

NB! Eksklusivt forsalg av Coop-billetter legges ut tirsdag 17. oktober kl 11.00. Coop-medlemmer kan spare inntil 600 kr på festivalpass. Hent rabattkoden din her.

Etter årets festival spurte vi publikum om hvor lang deres perfekte festivalopplevelse er. Svaret er klart og tydelig – hele 50 % av Bukta-publikummet ønsker seg en todagers festival. Samtidig har vi observert en klar trend de siste årene, der publikum har valgt bort torsdagen som festivaldag. Avgjørelsen om å satse mer på to dager var derfor lett å ta.

«Vi har gjort flere forsøk på å revitalisere torsdagen, som å booke store headlinere og senke billettprisene, men det ser ikke ut til å ha betydelig innvirkning på billettsalget. Vi ser at torsdagen rett og slett ikke appellerer til publikum som festivaldag, og er ikke lønnsom. Vi har derfor tatt beslutningen om å gå tilbake til å bli en todagers festival», forteller festivalsjef Marianne Saus.

Vi vurderte samme grep i fjor, men ønsket å runde av jubileet med tre dager, og det med gode økonomiske resultater. Men vi bestemte oss ganske raskt om å redusere fra tre til to dager til neste år. Dette reduserer driftsutgiftene våre, samtidig med at det muliggjør en større satsing på artister over to dager.

Festivalen i år ga ikke bare gode økonomiske resultater, men dreide også festivalen inn i en ny og mer bærekraftig retning. Aldersgjennomsnittet sank med flere år og en tredjedel av festivalpassene var «Under 30»-billetter. Det var også flest under tretti år som ønsket et større trøkk i to dager, enn fordelt over tre.

«Resultatet etter festivalen i 2023 var veldig godt og Bukta sitter igjen med et pent overskudd. Slik har det ikke vært de siste årene, og vi ser at å jobbe i bredden for å både redusere utgiftene og å øke inntektene har båret frukter. Nå gjør vi et nytt grep, som vi håper vil fylle Telegrafbukta i enda større grad. Det blir litt færre konserter, men vi lover god kvalitet», sier festivalsjefen.

Sees i Telegrafbukta 19. og 20. juli 2024!

Publisert 16.10.2023